Kontakt

Gabinet hiperbaryczny i tlenoterapii Gdańsk

Adres

ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go 79 F 
80 – 414 Gdańsk 

Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc parkingowych.

Godziny otwarcia

Pn – Pt 10:00 – 18:00
Sb 10:00 – 14:00

W przy­pad­ku gdy­by chcie­li Pań­stwo sko­rzy­stać z sesji w komo­rze hiper­ba­rycz­nej poza godzi­na­mi pra­cy stud­nio pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailowy

Formularz kontaktowy

Masz do nas pyta­nia? Napisz wiadomość.

Dane oso­bo­we poda­ne w for­mu­la­rzu będą prze­twa­rza­ne w celu obsłu­gi Two­je­go zapy­ta­nia, a ich admi­ni­stra­to­rem będzie Oxy­Bed, Bole­sła­wa Chro­bre­go 79 C, 80 – 414 Gdańsk, NIP 7731897362. Szcze­gó­ły: poli­ty­ka pry­wat­no­ści.

Przewiń do góry
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!